• info@btk.az
  • (+994 12) 430 89 89
  • Mon - Sat 8.00 - 18.00

Missiya və vision

Ana Səhifə Missiya və vision

Missiya və vision

Azərbaycanda Bioloji təbabətlə müalicəni tətbiq etməklə xəstəliklərin yaranma səbəbini aradan qaldırmaq, hazırda müalicəsi mümkün olmayan xəstəlikləri müalicə edib, sağlam genofonda nail olmaq

Beynəlxalq səviyyəli elmi-praktiki seminar və konfransların təşkili vasitəsilə Azərbaycan həkimlərini biotənzimləyici terapiya üsullarının incəliklərilə tanış etmək, onların bu sahədəki təcrübələrini inkişaf etdirmək; xəstələrin müalicəsində yüksək nəticələr əldə etmək və bu nəticələri nəinki Azərbaycan, həm də xarici ölkə vətəndaşlarına nümayiş etdirib onları da Azərbaycanda müalicə olunmağa cəlb etmək. Klinikanın müalicə sistemindəki yenilikləri, özəllikləri, həmçinin, yüksək tibbi xidmət ilə tibbi turizmin idxalına nail olmaq, Azərbaycan həkiminin, tibbinin inkişaf səviyyəsini dünyaya çatdırmaq

Müalicədə əldə olunan nəticələri sistemləşdirərək “Bioloji Tənzimləyici Təbabət”  Elmi - Tədqiqat İnstitutunda xəstəliklərin yeni müalicə protokolunu işləyib-hazırlamaq 

Bu müalicə metodlarını həkimlərə  və tibb universitetinin tələbələrinə tədris etmək
Azərbaycanın hər bölgəsində - zonalar üzrə- müasir biotənzimləyici terapiya metodları ilə müalicə edən klinikalar açmaq və bununla da  Azərbaycan vətəndaşlarını öz yaşadığı bölgələrdə Biotənzimləyici müalicə ilə öz sağlamlığını bərpa etməsini təmin etmək